یاقوت پترو

دپارتمان فروش

 

کارشناسان شرکت یاقوت پترو در هر لحظه از شبانه روز آماده ارائه  خدمات در خصوص فروش قطعات مرتبط با حوزه پتروشیمی می باشند:

 

خطوط اختصاصی دپارتمان

 

۲۶۲۰۴۱۴۸ (۲۱) ۰۰۹۸

۲۶۲۰۶۰۶۱ (۲۱) ۰۰۹۸

۲۶۲۰۶۱۶۲ (۲۱) ۰۰۹۸